Danh mục tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Tháng 07 : 1.489
Năm 2021 : 7.359
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra 1 tiết toán 6 tuần 14

KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6 TUẦN 14

A. MỤC TIÊU:

Kiểm tra năng lực và phẩm chất của học sinh sau khi học xong chương I.

Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên.

B. THIẾT LẬP ĐỀ

I. MA TRẬN ĐỀ:

 

Mức độ

 

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp thấp

Cấp cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Tính chất chia hết của một tổng, một hiệu. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9.

Nhận biết được một số chia hết cho 2; 3; 5; 9.

Biết được tính chất chia hết của một tổng, một hiệu.

.

 

 

Số câu

4

 

2

 

 

 

 

 

6

Số điểm

1 đ

 

0.5 đ

 

 

 

 

 

1.5 đ

Tỉ lệ %

10%

 

5%

 

 

 

 

 

15%

Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số

Biết nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số

 

 

 

 

Số câu

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Số điểm

0.5 đ

 

 

 

 

 

 

 

0.5 đ

Tỉ lệ %

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

Số nguyên tố, hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Nhận viết được một số là số nguyên tố hay là hợp số

 

Phân tích được một số ra thừa số nguyên tố

 

 

Số câu

2

 

 

 

 

2

 

 

4

Số điểm

0.5 đ

 

 

 

 

2 đ

 

 

2.5 đ

Tỉ lệ %

5%

 

 

 

 

20%

 

 

25%

Ước và bội. Ước chung và bội chung. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

 

Tìm được ước hay bội, ước chung hay bội chung của một số

Tìm được BCNN hay ƯCLN của hai hay nhiều số

Vận dụng được cách tìm ƯC/BC thông qua cách tìm ƯCLN/BCNN để giải toán.

 

Số câu

 

 

2

 

 

2

 

1

5

Số điểm

 

 

0.5 đ

 

 

2 đ

 

3

5.5 đ

Tỉ lệ %

 

 

5%

 

 

20%

 

30%

55%

Tổng số câu

8

 

4

 

 

4

 

1

17

Tổng số điểm

2 đ

 

1 đ

 

 

4 đ

 

3 đ

10 đ

Tổng tỉ lệ %

20%

 

10%

 

 

40%

 

30%

100%

            

 

II. ĐỀ KIỂM TRA

A, PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Bài 1.(2 điểm) Chọn câu đúng trong các câu A, B, C, D  rồi điền vào ô trống dưới phần bài làm.

         1/ Tổng hay hiệu chia hết cho 7 là:

A/ 56 + 168.

B/ 21 + 80.

C/ 84 – 27.

D/ 105 – 28.

         2/ Tổng hay hiệu chia hết cho 7 là:

A/ 56 + 121.

B/ 121 + 88.

C/ 88 – 27.

D/ 105 – 22.

         3/ Trong các số sau, số nào là số nguyên tố:

A/ 965.

B/ 652.

C/ 17.

D/ 420.

       4/ Trong các số sau, số nào là hợp số :

A/ 11 .

B/ 13.

C/ 23.

D/ 112.

5/ Trong các số sau, số nào chia hết cho 2:

A/ 2009.

B/ 2008.

C/ 1999.

D/ 2011.

6/ Trong các số sau, số nào chia hết cho 3:

A/ 2005.

B/ 2001.

C/1997.

D/ 2012.

7/ Trong các số sau, số nào chia hết cho 5:

A/ 2002.

B/ 2006.

C/1993.

D/ Không có số nào.

8/ Trong các số sau, số nào chia hết cho 9:

A/ 2009.

B/ 2008.

C/1997.

D/ 2016.

 Bài 2 (1 điểm) Điền dấu “X” vào ô thích hợp :

            Câu

Đúng

Sai

a/ 9: 9=  9.

 

 

b/ Số chia hết cho 2 là hợp số .

 

 

c/ ƯCLN( 12 , 20 , 32) = 4.

 

 

d/ BCNN(12 , 15 , 30 ) = 30.

 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm ) : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a/ 12.

b/ 150.

b/ 1617.

Baøi 2 (2 điểm)

a/ Tìm ƯCLN(24; 36; 60)

b/ Tìm BCNN(8; 9; 11)

  Bài 3: (điểm)            

 Một trường tổ chức cho học sinh khối 6 đi tham quan bằng ô tô. Nếu xếp 24 người hay 30 người vào một xe đều không dư một ai. Tính số học sinh khối 6, biết số học sinh trong khỏang 200 đến 300 học sinh .

 

ĐÁP ÁN

A/PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 Điểm)

Bài 1 (2 điểm )                                                                               

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đ/án

A

B

C

D

B

A

D

C

Bài 2 (1 điểm)

            Câu

Đúng

Sai

a, 9: 9=  9.

X

 

b, Số chia hết cho 2 là hợp số .

 

X

c, ƯCLN( 12 , 20 , 32) = 4.

X

 

d, BCNN(12 , 15 , 30 ) = 30.

 

X

B/PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1(2 điểm)    

a/ 12 = 22.3        (0.5 đ)

b/ 150 = 2.3.52      (0.75 đ)

c/ 1617 = 3.72.11         (0.75 đ)

 

Bài 2 

a/ 24 = 23.3        0.25đ

36 = 22.32       0.25đ

60 = 22.3.5     0.25đ

ÖCLN(24; 36; 60) = 22.3 = 12      0.25đ

b/ 8; 9; 11 là ba số nguyên tố đôi một cùng nhau.                   0.5đ

Tìm BCNN(8; 9; 11) = 8.9.11 = 792                  0.5đ

Bài 3 (2 điểm)

Giả sử số học sinh khối 6 là  a thì:

a BC (24, 30)         và  200 < a < 300           (0.5đ)

Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố đúng được 0.25đ

BCNN (24, 30) = 120             0.5đ

BC(24; 30) = B(120) = {0; 120; 240; 360; …..}      (0.5 đ)

        Vì a BC (24, 30)         và  200 < a < 300 nên số học sinh khối 6 là 240 học sinh.         0.75đ 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới